Informovaný souhlas pacienta s vyšetřením protilátek IgG SARS-CoV-2 | Aeskulab

Informovaný souhlas pacienta s provedením vyšetření protilátek IgG SARS-CoV-2

Podstupuji test na protilátky IgG proti koronaviru SARS-­CoV­-2 (onemocnění COVID­-19).

Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informovaný/á povahou a způsobem poskytované zdravotní služby ve smyslu § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (odběrem příslušného vzorku a provedením shora uvedeného laboratorního vyšetření), a to včetně, nikoliv však výlučně, možných zdravotních rizik, a těmto informacím, které mi byly sděleny a vysvětleny, jsem plně porozuměl/a a s poskytnutím výše uvedené zdravotní služby souhlasím a dále prohlašuji, že:

  • nevykazuji žádné známky akutního respiračního onemocnění (příznaky spojované s onemocněním COVID­-19);
  • v současné době se na mě nevztahují žádná karanténní opatření;
  • souhlasím s uchováním odebraného vzorku krve a jeho případným použitím laboratoří nebo výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity v Brně a/nebo Asociací laboratoří QualityLab z. s. i pro vědecké účely;
  • souhlasím se zpracováním svých veškerých osobních údajů a výsledků testu ze strany Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky a/nebo zpracující laboratoře a/nebo Asociací laboratoří QualityLab z. s. a/nebo centra RECETOX Masarykovy univerzity a/nebo Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a s použitím vzorků a dat v rámci mezinárodních vědeckých projektů;
  • souhlasím, aby mi byly na níže uvedenou e­mailovou adresu zaslány výzvy k opakovanému testování na protilátky IgG proti koronaviru SARS-­CoV-­2, včetně znovuoslovení v rámci navazujících studií.

Souhlasím, aby mi laboratoř zaslala mé výsledky laboratorního vyšetření elektronicky na e­mailovou adresu uvedenou při registraci, dle znění všeobecných obchodních podmínek v aktuálním znění.

Dále jsem si plně vědom/vědoma, že laboratoř nenese zodpovědnost za možné zneužití osobních dat při zasílání výsledků vyšetření nechráněným přenosem. Výsledkový protokol bude zaslán zaheslovaný z důvodu zvýšení ochrany osobních údajů. Heslo Vám zašleme formou SMS na uvedený kontakt