Čestné prohlášení k provedení samoodběru | Unilabs

Čestné prohlášení k provedení samoodběru

Čestně prohlašuji, že vzorek biologického materiálu, který bude na základě provedené rezervace předán k jeho laboratornímu vyšetření, byl odebrán (vyšetřované) osobě, jejíž osobní údaje jsou uvedeny v této rezervaci, a to v souladu s veškerými pokyny a doporučeními výrobce pro použití předmětné samoodběrové sady a pro nakládání s odebraným vzorkem biologického materiálu. Zároveň prohlašuji, že jsem si plně vědom(a) veškerých důsledků, které by nepravdivost a/nebo nesprávnost tohoto mého prohlášení mohly mít v souladu s právními předpisy České republiky za následek a v takovém případě plně přebírám veškerou odpovědnost.